Paragnost Daan Akkerman

Data:

?? en ?? ?? 2020 deel 1

?? en ?? ??           2020 deel 2

Cursus Aura, Chakra & Healing

Deze workshop is tot stand gekomen door jarenlange ervaring in het lezen van aura’s en chakra’s door paragnost Daan Akkerman. In deze cursus wordt ingegaan op de relatie tussen ziekte, geest en lichaam. Kortom wat wil ziekte ons nog meer zeggen behalve dat we uit balans zijn geslagen. Hoe kunnen we weer in balans komen?

Hoe kunnen we onszelf en anderen genezen? Deze cursus is vooral ook gericht op de ontwikkeling van de mensheid in de nieuwe tijd het z.g. Aquarius tijdperk waarin de mens zich ontwikkeld van 7 naar 13 chakra’s en daardoor veel sensitiever is dan vroeger.
Ook het thema; ‘intuïtieve ontwikkeling’ wordt uitgebreid besproken en er wordt met verschillende behandelwijzen geoefend.

  

Wat is een aura en wat zijn chakra's?

De aura is het energieveld om ons heen dat alleen waargenomen kan worden door een speciale camera of een helderziende. Voor mensen die nog nooit een aura hebben gezien, kan die het beste worden voorgesteld als het verstrooide licht dat men om een kaarsvlammetje ziet.
De aura is een spiegel van ons 'innerlijk zijn'. Afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal levens dat we achter de rug hebben en de geestesgesteldheid (op een bepaald moment en gedurende ons hele leven) kan een aura groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend, etc. De aura is ook gevoelig voor invloeden uit de omgeving.
Globaal gezien bestaat de aura uit twee lagen. De laag die het dichts bij het fysieke lichaam zit, is de laag die van moment tot moment kan veranderen, terwijl de laag eromheen veel meer zegt over de persoon in kwestie.
Ook elke kleur in het veld van de aura vertegenwoordigt een bepaalde betekenis. Tijdens de workshop worden de betekenissen uitgebreid behandeld.


Chakra's zijn energie-opnamepunten in de aura en dat zijn er 13, te weten:


De chakra's

1. stuitchakra (aarde-energie)
2. sacraal chakra (kundalini)
3. chipunt (seksualiteit)
4. miltchakra (vitaliteit)
5. plexus solarus (emoties)
6. hartchakra (de onbaatzuchtige liefde)
7. christuschakra (universele liefde)
8. keelchakra (communicatie)
9. derde oog (visualisatievermogen)
10. kroonchakra (intuïtie)
11. eerste ring (wit)
12. tweede ring (zilver) 3e dimensie
13. derde ring (goud) 4e dimensie
- boven de 3e ring (het onnoemlijke) 5e dimensie

Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die, al naar gelang de omstandigheden, open of dicht kan staan. Is een chakra - bv. de keelchakra - gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren.
Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat. Chakra's zijn de energiepoorten van kosmos naar mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de 13 chakra's goed zijn geopend. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie.


In de praktijk

De workshop begint met een uitgebreide lezing over de werking van de aura en chakra’s. Een en ander wordt nader verklaard met ondersteunende tekeningen en het is dus raadzaam een blocnote of iets dergelijks mee te nemen. Over dit gedeelte kunnen tussen door altijd vragen worden gesteld.


• Daarna begint het praktische gedeelte, waarin u de gelegenheid wordt geboden ook zelf een aura te zien (de een heeft hier meer feeling voor dan de ander).

• Ook meditatie is onderdeel van de workshop “Aura’s, Chakra’s & Healing’ want door meditatie kunnen de chakra’s beter gevoeld en “gestimuleerd” worden.

• Healing wordt in deel vier behandeld. Dankzij de informatie uit de vorige cursusdelen leert u chakra’s te openen en uw “geestelijke accu”weer op te laden.

• De workshop wordt afgesloten met een afsluitmeditatie en een uitwisseling van meningen en ervaringen van de dag.

De cursus zal iedere dag in een ander thema staan, We zullen ons o.a. op de 2e zaterdag gaan bezig houden met meditatie op de aura en de 13 chakra’s, regressie, contact met je gids, met aura en chakra, healing, symboliek van dromen en intuïtieve ontwikkeling. De zondag zal in het teken staan van meditatie op de 13 chakra’s, genezen op afstand, huisreiniging, aura lifters en bezetenheid het over helpen van dwalende entiteiten naar het licht en het diagnosticeren van storingen vertaald naar; ‘Wat wil ziekte je vertellen?’.


De cursus zal plaatsvinden in Roden in Yoga Centrum 'Nova Strada' Aan de Vaart 12 9301 ZH
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan ben ik altijd bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 en 13.00 uur op telefoonnummer 06 53104794. De kosten van de cursus zijn inclusief koffie, thee, lunch, organisatiekosten € 495,00 voor 2 weekenden, ofwel nog geen € 125,00 voor één dag. In Roden en omgeving zijn ook een B&B's dus je kunt voor geringe kosten ook overnachten etc. Als je deze dagen niet kunt en wel op een later tijdstip aan een vervolg cursus deel wilt nemen, wil je mij dit dan laten weten?

Tarieven en Locatie CURSUSSEN

Tarieven/Betalingswijze

• 4-daagse cursus € 495,00,- (incl. uitgebreide biologische lunch, koffie, thee etc.)

De cursusdagen beginnen om 10 uur en eindigen rond 17.00 in Roden Aan de Vaart 12 9301 ZH.Yoga Centrum "Nova Strada" Aantal deelnemers van 10 tot max. 15 personen

20% van het cursusgeld (( 95,00 ) dient minimaal 1 week van te voren op bankrekening t.n.v. D. Akkerman NL56 INGB 0751 1192 88 gestort te zijn onder vermelding van uw naam en cursus data, een en ander i.v.m. de doorgang van de workshop.

De annulering kosten zijn € 95, - Wanneer een deelnemer voortijdig de cursus verlaat is wel het hele cursusbedrag verschuldigd.

Tijdens de workshop wordt het volgende materiaal gehanteerd:

‘Licht op de Aura’ Auteur: Barbara Ann Brennan, ISB8N 90230 0731X en ‘Ziekte, Karma de weg naar Genezing’ door Meester Lanto/Daan Akkerman Uitgeverij, Akasha

Data
Aura, Chakra's, Healing & Intuïtieve ontwikkelingCursus dromen, symboliek en intuïtieve ontwikkeling

Na sinds 1985 cursussen te hebben gegeven in aura/chakra/healing en Tarot/numerologie en Kabbala, heb ik besloten mijn jarenlange ervaring, als 'droom- en symboliekduider' vorm te geven in deze interessante cursus, 4 dagen lang (twee weekenden) wordt U wegwijs gemaakt en de mystieke wereld van de eeuwenoude symboliek van droomduiding maar ook van intuïtieve ontwikkeling.

Dag 1 wordt vooral besteed aan 'dromen' waar komen dromen vandaan? De verschillende vormen van dromen zoals, voorspellende dromen, maar ook wat gaat er schuil achter de z.g. verwerkingsdroom en hebben angstdromen (nachtmerries) ook betekenis?

Dag 2 wordt vooral besteed aan symboliek, de symboliek van kleuren, voorwerpen, getallen, dieren, mensen etc.

Dag 3 wordt aandacht besteed aan uitleg van de boom visualisatie.

Dag 4 wordt vooral aandacht besteed aan intuïtieve ontwikkeling, het is de laatste dag van de cursus en we zullen dan ook in de praktijk toetsen tot in hoeverre we in staat zijn bij elkaar de symboliek van onze tekeningen, dromen, boomvisualisaties te duiden en intuïtief te interpreteren.

Tarot, numerologie en kabbala

Leer in 2 weekenden tarotkaarten lezen voor jezelf en anderen! De tarot bestaat uit 78 kaarten.


Tweeëntwintig daarvan noemen we de Grote Arcana. Arcana is Latijn voor geheimen, dus voor dat wat verborgen is. De Grote Arcana kaarten zijn genummerd van 1 tot en met 21, meestal in Romeinse cijfers, en ze dragen een naam. De Magiër heeft het cijfer I en De Wereld is genummerd XXI. De Dwaas is de 22ste kaart of wel de kaart 0. De kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten (4 x 14 kaarten).

De Kleine Arcana kent vier series kaarten van aas tot en met 10 en vier figuurkaarten. De symbolen van de Kleine Arcana zijn, Staven, Kelken, Zwaarden en Pentakels. De figuurkaarten zijn Koning, Koningin, Ridder en Schildknaap. Deze worden meestal de hofkaarten genoemd. Hiervan zijn er in totaal 14, vier keer 14 in ieder symbool. Omdat de hofkaarten vaak als 'moeilijk' worden ervaren, worden ze in een aparte les behandeld en niet samen met de kaarten van de grote 'Arcana'. De cursus Tarot, Numerologie en Kabbala voor bestaat uit 4 dagen (2 weekenden) en raak je stap voor stap, bijna moeiteloos, vertrouwd met de tarotkaarten. Iedere les bevat ook opgaven om zelf met de tarotkaarten aan de slag te gaan, zodat je vanaf de eerste les al gaat leren hoe je de tarotkaarten kunt lezen in relatie tot elkaar en in verband kunt brengen met een gestelde vraag. Iedereen kan het leren!

Jammer genoeg geven veel boeken zoveel informatie dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De opzet van deze cursus is om iedere kaart aan een kort onderzoek te onderwerpen, om een globaal beeld van de kaart te vormen, waardoor je houvast krijgt. Is het globale beeld eenmaal duidelijk, dan kun je daarop voortborduren om je kennis van de kaarten te verbreden en te verdiepen. In deze cursus wordt gewerkt met de "Rider Waite Tarot" omdat deze Tarot de meest duidelijke is. Voor iedere kaart afzonderlijk wordt de symboliek onder de loep genomen, zodat de samenhang tussen symboliek en betekenis duidelijk wordt. Verder wordt er gebruik gemaakt van de numerologische betekenissen van de getallen 1 tot en met 10 als kapstok, om de betekenissen van alle 78 kaarten gemakkelijk te kunnen onthouden maar ook de zogenaamde meester getallen 11, 22, 33, 44, 55, 66 en 77. Het boek "De Goddelijke Driehoek" uitgeverij "Mirananda" dient als leidraad in deze cursus en het is dan ook aan te bevelen dit boek daarvoor aan te schaffen. Maar uiteindelijk is en blijft de beste methode om de tarot te leren kennen door er na de cursus veel mee te werken.

In de cursus wordt veel nadruk gelegd op de symboliek van de kaarten. Daan is namelijk van mening dat symbolen energetische betekenisdragers zijn, die resoneren met ons onderbewuste en bovenbewuste en dat de betekenis van een kaart voor een groot deel van de afgebeelde symboliek afhangt en het geheime getal die er achter schuil gaat. De cursus wordt gegeven in een rustige ambiance in een sfeervolle omgeving, alles, zoals: lunch/koffie/thee/water is inclusief de cursus prijs, ook krijgt men na afloop van deze cursus een certificaat van deelname en een kwitantie van betaling met omschrijving van de cursus. Lesmateriaal bestaat uit een set Tarot kaarten van Rider Waite en het boek: "De Goddelijke Driehoek" uitgeverij Mirananda. Te bestellen o.a. bij www.bol.com, dit vanzelfsprekend alleen indien je de kaarten of boek nog niet in bezit hebt.